کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت با حمایت ۴هزار پارلمانتر در اروپا و آمریکا، اعتراض به تصمیم سوئیس برای بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی

  • 1399/03/26

بیانیه در جستجوی عدالت - اعتراض به تصمیم سوئیس برای بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی

بیانیه در جستجوی عدالت - اعتراض به تصمیم سوئیس برای بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی

بیانیه در جستجوی عدالت – اعتراض به تصمیم سوئیس برای بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی
  • تصمیم به بستن پرونده دکتر کاظم رجوی توهین به عدالت، لگدمال کردن ارزشهای دمکراتیک و حقوق‌بشری و ناشی از یک زد و بند سیاسی و مشوق فاشیسم دینی حاکم بر ایران به ترورهای بیشتر است

کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که از حمایت ۴۰۰۰ پارلمانتر در اروپا و آمریکا برخوردار است، در نامه‌یی به رئیس جمهور سوئیس نسبت به تصمیم دادستانی استان و مبنی بر بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی اعتراض کرد و خواستار پیگیری قاطعانه این پرونده از سوی قضاییه سوئیس شد. نسخه‌هایی از این نامه که علاوه بر رئیس کمیته در جستجوی عدالت دکتر آلخو ویدال کوادراس از سوی سفیر جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا و استرون استیونسون هماهنگ‌کننده کارزار برای تغییر در ایران امضا شده است، برای وزیر دادگستری، وزیر خارجه، دادستان کانتون وو و مسئول اداره حفاظت از حقوق انسانی در سطح بین‌المللی در سوئیس نیز ارسال شده است.

در بخشهایی از این نامه آمده است:

قاتلان دکتر کاظم رجوی باید بدون هیچگونه ارفاقی در سوئیس محاکمه شوند. دکتر رجوی برادر آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران و نماینده شورای ملی مقاومت در سوئیس و در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو در ۲۴آوریل ۱۹۹۰ در حومه ژنو توسط تروریستهای اعزامی از تهران ترور شد. او از سرشناس‌ترین چهره‌های مدافع حقوق‌بشر بود. تصمیم به بستن این پرونده، توهین به عدالت، لگدمال کردن ارزشهای دموکراتیک و حقوق‌بشری و ناشی از یک زد و بند سیاسی و مشوق فاشیسم دینی حاکم بر ایران به ترورهای بیشتر است.

در ۲۰مارس ۲۰۰۶ قاضی تحقیق کانتون وو حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات رژیم ایران را به‌خاطر مشارکت در ترور صادر کرد. طبق اسناد و گزارشهای شورای ملی مقاومت، علاوه بر فلاحیان، خامنه‌ای رهبر رژیم، ولایتی وزیر خارجه وقت و حسن روحانی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت رژیم و دبیر وقت این شورا، در این ترور و در ترور بسیاری از مخالفان در خارج کشور دست داشته‌اند. حکم جلب برخی از آنها توسط قضاییه آلمان و آرژانتین صادر شده است.

تروریسم و جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود، به‌خصوص در مورد رژیمی که تنها طی دو سال گذشته یک سفیر و ۶دیپلمات آن به‌خاطر دست داشتن در ترور مخالفان اخراج و یک دیپلمات دیگرش نیز حدود دو سال است که به‌خاطر طرح جنایتکارانه‌اش برای منفجر کردن گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در بلژیک در زندان به‌سر می‌برد.

معاملات اقتصادی و ملاحظات سیاسی هرگز کوتاه‌آمدن در مقابل تروریسم را مجاز نمی‌کند، لذا ما از رئیس کنفدراسیون، وزیر خارجه، وزیر دادگستری و هم‌چنین از دادستان کنفدراسیون دادستان کانتون وو و دیگر مقامات مسئول سوئیس می‌خواهیم، با صدور احکام جلب بین‌المللی برای عاملان و آمران که به‌خوبی شناخته شده‌اند، و عنداللزوم با محاکمه غیابی آنها، به تحقق عدالت کمک کنند. محاکمه جنایتکاران بهترین راه مقابله با تروریسم و مختومه کردن این پرونده بزرگترین کمک به تروریسم است.