پاسخ دولت فدرال آلمان به سؤال پارلمانی: در قیام آبان ۹۸ ایران برخی منابع از ۱۵۰۰کشته خبر دادند

  • 1399/03/24

شهدای قیام آبان ۹۸

شهدای قیام آبان ۹۸
  • نیروهای امنیتی به روی تظاهر کنندگان غیرمسلح آتش گشودند و با گلوله به‌صورت و نقاط حساس و حیاتی بدن آنها شلیک کردند
  • تظاهر کنندگان ایرانی رهبری رژیم را به‌خاطر تشدید بحران از طریق فساد و سوء‌مدیریت هدف قرار دادند

دولت فدرال المان در پاسخ به یک سؤال پارلمانی در مورد قیام آبان۱۳۹۸ ایران اعلام کرد برخی منابع از ۱۵۰۰کشته خبر می‌دهند. طبق گزارشهای رسمی، حدود ۲۰۰۰۰۰نفر در اعتراضات سراسری به‌ویژه در استانهای خوزستان و کردستان و هم‌چنین در شیراز و اصفهان شرکت کرده بودند. درگیریهایی بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی رخ داد و اعتراضات به طرز وحشیانه‌یی سرکوب شدند.

در ادامه پاسخ دولت فدرال آلمان آمده است: «میزان خشونت بسا فراتر از ناآرامی‌های اجتماعی در دیماه سال۱۳۹۶ بوده است. بنا به ارزیابی کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، میشل باشله، خشونت شدیدی علیه تظاهر کنندگان به کار گرفته شده است. نیروهای امنیتی به سوی تظاهر کنندگان غیرمسلحی که در حال گریز بودند آتش گشوده و با گلوله به‌صورت و نقاط حساس و حیاتی بدن آنها شلیک کرده‌اند. به‌منظور مشکل سازی در راه هماهنگی تظاهر کنندگان و هم‌چنین به‌منظور ممانعت از انتشار تصاویر اعتراضات در انظار عمومی، رژیم ایران اقدام به قطع کامل اینترنت به‌مدت یک هفته کرد به‌طوری که اطلاعات مربوط به کشته‌شدگان و مجروحان در ابعاد بسیار محدود منتشر شد.

بنا به ارزیابی دولت آلمان فدرال تظاهر کنندگان رهبری رژیم ایران را به‌خاطر تشدید بحران از طریق فساد و سوء‌مدیریت هدف قرار دادند». «سایت خبری «امروز در مجلس فدرال»۲۲خرداد ۹۹)