مریم رجوی: ابتلای علی یونسی به کرونا در زندان اوین، جنایت علیه بشریت است، او باید بلادرنگ آزاد شود

  • 1399/03/23

علی یونسی

علی یونسی

خانم مریم رجوی در رابطه با ابتلای علی یونسی به کرونا در زندان اوین به‌رغم تمام هشدارهای پیشین و موضع‌گیریهای ارگانها و مجامع مختلف بین‌المللی، عملکرد رژیم در این خصوص را مصداق بارز جنایت علیه بشریت اعلام کرد و خواهان آزادی بلادرنگ علی یونسی از زندان شد.

خانم رجوی از دبیرکل ملل متحد و کمیسیون عالی حقوق‌بشر خواهان مداخله سریع برای نجات جان علی یونسی و امیر حسین مرادی شد.

خانم رجوی: به‌نظر می‌رسد عمدی در کار است و رژیم پلید آخوندها که از بابت امیرحسین مرادی و علی یونسی تحت فشار بین‌المللی است می‌خواهد با کرونا آنها را از میان بردارد. رژیم از کرونا به‌عنوان جایگزین اعدام برای زندانیان استفاده می‌کند والا با آنهمه هشدارها قرنطینه و پیشگیری و مداوا می‌کرد.

تاکنون بسیاری پارلمانترها و شخصیتها و مجامع و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر برای آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی فراخوان داده‌اند از جمله برندگان جایزه نوبل، گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا، عفو بین‌الملل، کمیته‌های پارلمانی در انگلستان و ایتالیا و استرالیا و کانادا و بلژیک، فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا، انجمن به قابیل دست نزنید، کمیته مسلمانان فرانسه، پارلمانترهای ایرلند، کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت با حمایت ۴هزار پارلمانتر در اروپا و آمریکا، کمیته پارلمانترهای رومانی، پارلمانترها و شخصیتهای عربی و کمیته شهرداران فرانسه.