درگذشت قهرمان پاکباز مجاهد خلق حسین شهیدزاده با ۵۴سال سابقه مبارزاتی با دو دیکتاتوری شاه و شیخ

  • 1399/03/23

قهرمان پاکباز مجاهد خلق حسین شهیدزاده

قهرمان پاکباز مجاهد خلق حسین شهیدزاده

قهرمان پاکباز مجاهد صدیق حسین شهیدزاده با ۵۴سال سابقه مبارزاتی با دو دیکتاتوری شاه و شیخ روز ۲۳خرداد در آلبانی درگذشت.

حسین شهیدزاده (فرمانده حسام) متولد ۱۳۲۹ از مهندسان ارتش آزادیبخش ملی، فرزند دلیر مردم آبادان پس از پایان تحصیلات در آمریکا در اوج قیامها در انقلاب ضدسلطنتی به ایران برگشت. او با یارانش در آبادان جنبش ملی مجاهدین را بنیاد گذاشت و در سال ۵۹ مسئولیت شهرستانها در استان خوزستان را به عهده گرفت.

حسام در شهریور ۱۳۵۹ در جریان محاصره آبادان با مجاهدان تحت فرماندهی‌اش به دفاع از خاک میهن شتافت، اما از پشت توسط پاسداران خمینی مورد حمله قرار گرفت.

پس از ۳۰خرداد سال ۶۰، فرمانده حسام مسئولیت پشتیبانی مجاهدین مستقر در کوه‌های فارس را به‌عهده داشت و با شجاعت درخشان حلقه محاصره پاسداران را در یک درگیری گسترده و سنگین در هم شکافت.

فرمانده حسام در سلسله عملیات ارتش آزادیبخش ملی ایران تماماً شرکت داشت. در عملیات بزرگ چلچراغ فرماندهی تصرف مرکز لشکر ضدامیرالمؤمنین سپاه پاسداران را برعهده داشت و در عملیات فروغ جاویدان در موضع معاونت یک تیپ رزمی قهرمانانه جنگید.

او در سال۱۳۷۰ عضو هیأت اجرایی سازمان مجاهدین خلق ایران بود و ۲۵سال پیش در شمار مهندسان و کارشناسان به عضویت شورای ملی مقاومت ایران در آمده بود.

فرمانده حسام در یکان فدایی اشرف تا روز ۱۰شهریور سال۹۲ و سپس در لیبرتی پیوسته حاضر و جنگ‌آور بود.

حسام پس از درگیریهای ۶ و ۷مرداد در سال ۱۳۸۸ در اشرف در اعتصاب‌غذای ۷۰روزه برای درهم‌شکستن توطئه گروگانگیری توسط دولت دست‌نشانده مالکی شرکت داشت.

مجاهد پاکباز حسین شهیدزاده (حسام) سومین برادر از خانواده مجاهد پرور شهیدزاده بود. از این خانواده ۶تن شامل ۳خواهر و ۳برادر به مجاهدین پیوستند.

مجاهد شهید محسن شهیدزاده برادر کوچک حسام در مرداد ۶۱ حین فرار از زندان دادستانی ارتجاع در اهواز به‌شهادت رسید.

مجاهد شهید رئوف شهیدزاده کوچکترین برادر در اسفند ۶۵ در سیستان و بلوچستان حین ورود به خاک میهن برای انجام مأموریت مورد اصابت رگبار پاسداران قرار گرفت و به‌شهادت رسید.

مجاهد صدیق ماهرخ شهیدزاده از رزم‌آوران پاکباز ارتش آزادیبخش ملی بود که در سال ۷۳ در اثر ایست قلبی درگذشت.

خانم مریم رجوی با درود به روان پاک قهرمان صدیق مجاهد خلق حسین شهیدزاده (فرمانده حسام) که پس از پنج دهه مبارزه با دو دیکتاتوری شاه و شیخ به دیار رفیق اعلی پرکشید، فقدان او را به مردم آبادان و خوزستان، به فرمانده ارتش آزادیبخش و همرزمان مجاهدش، به‌ویژه خواهران مجاهدش راضیه شهیدزاده و افتخار شهیدزاده و دیگر بستگانش در داخل و خارج از ایران تسلیت گفت.

خانم رجوی گفت: «حسام از ۵دهه پیش در میدانهای گوناگون رزم و کارزار دمی نیاسود و براستی که حق جهاد را در نبرد رهائیبخش برای آزادی مردم و میهن اسیرش به جا آورد و در میدانهای مجاهدت برای سرنگونی استبداد دینی، درخطیرترین نبردها پیشتاز بود، از جمله در صحنه‌ای که اشرف را اسطوره و جاودانه کرد و راهگشای هزار اشرف شد».

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت افزود: «بی‌گمان جوانان شورشگر و مجاهد در اهواز و آبادان جای حسام را هزار باره برای مردم ایران پر خواهند کرد».