تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی، آتش زدن عکسهای خامنه‌ای + فیلم

  • 1399/03/24

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

مردم افغانستان در شهرستان فراه علیه جنایات ضدبشری رژیم آخوندی در حق مهاجران افغانی تظاهرات کردند و عکسهای خامنه‌ای را به آتش کشیدند.

در این تظاهرات که زنان پیشاپیش صفوف تظاهر کنندگان بودند معترضان خواستار محاکمه و مجازات عاملان کشتار مهاجران افغان شدند.

آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «به آتش‌کشیدن و غرق‌ساختن زحمتکشان توسط رژیم سفاک خامنه‌ای جنایت نابخشودنی است!» «کمی آب بیاورید که سوختیم!» «رژیم سفاک ایران برادر طالبان و داعش است!» «خون زحمتکشان افغانستان را هرگز به رژیم آدمخوار خامنه‌ای نمی‌بخشیم!».

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهر کنندگان شعار می‌دادند: مرگ بر رژیم آخوندی ایران … جواب جمعیت: مرگ بر… مرگ بر رژیم آخوندی ایران جواب جمعیت: مرگ بر – شعار دهنده زن: خون هموطنان خود را به رژیم سفاک ایران نمی‌بخشیم جواب جمعیت: نمی‌بخشیم نمی‌بخشیم.

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهر کنندگان عکسهای شهدای قیام آبان ۹۸ ایران را با خود حمل می‌کردند.

روی پلاکاردی که این تصاویر نصب شده این عبارت به چشم می‌خورد: رژیم آدمکش و منفور ولایت فقیه ایران با قتل صدها جوان رشید و شجاع چند صباحی به عمر ننگینش افزود اما این ننگ بشریت در خون پاک مبارزان و توفان خشم مردم غرق شدنیست. (سایت حزب همبستگی افغانستان۲۲خرداد ۹۹)

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران

تظاهرات مردم فراه افغانستان علیه رژیم آخوندی همراه با برافراشتن شهیدان قیام ایران