مسعود رجوی: «مقام معظم ولایت» به این درجه از ترس و جعل و سفلگی هرگز ندیده ملتی!

  • 1399/03/21

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی: بیچاره خامنه‌ای و اطلاعات بدنام نظام که از ترس مریم رهایی و مرجان آتش‌افروز به انتشار نشریه جعلی مجاهد روی آورده است. «مقام معظم ولایت» به این درجه از ترس و جعل و سفلگی هرگز ندیده ملتی!

بیشتر بخوانید:

وزارت اطلاعات رژیم یک صفحه نشریه مجاهد جعلی به تاریخ یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۸ (که سریعاً آن را به ۱۸ خرداد ۹۹ تغییر داد) برای تحت فشار قرار دادن هنرمندان و وادار کردن آنان به موضع‌گیری علیه مجاهدین به‌خاطر تسلیتهایشان در سوگ مرجان منتشر کرد و به دروغ ادعا کرد نشریه مجاهد تصویر علی کریمی و ۱۵ بازیگر را تحت عنوان «سوگ هنرمندان در مرگ بانو مرجان» منتشر کرده است.

خبر نشریه تقلبی مجاهد

این در حالیست که نشریه مجاهد مدتهاست منتشر نمی‌شود و اخبار مجاهدین از طریق سایت مجاهد به اطلاع عموم می‌رسد.