بزرگداشت مرجان – میدان شهیدان – اشرف۳

  • 1399/03/21

EaF2F1VWoAU6aeg

EaF2F1VWoAU6aeg

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P
در پاسخ به @Maryam_Rajavi_P

#مرجان کسی بود که شورید بر نظم ارتجاعی حاکم، بر هرآنچه که از ارتجاع و عقب‌ماندگی می‌روید، درود بر چنین شورشگری، درود بر چنین اشرف‌نشانی و درود بر چنین انتخاب‌گری مصمم و پایدار تا آخرین لحظه #FreeIran

مشاهده عکس در توییترمشاهده عکس در توییتر
مشاهده عکس در توییتر

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

مراسم گرامیداشت #مرجان هنرمند محبوب مردم #ایران– اشرف۳–خرداد۹۹

ویدئوی جاسازی شده

۳۵۹

اطلاعات و حریم شخصی آگهی‌های توییتر
۳۲۷ نفر دارند درباره این صحبت می‌کنند

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P
در پاسخ به @Maryam_Rajavi_P

خوشا چنین انتخاب‌گرانی، خوشا چنین پیشتازانی برای پیمودن مسیر پرابتلای مقاومت برای آزادی #FreeIran #ایران

مشاهده عکس در توییتر

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

#مرجان کسی بود که شورید بر نظم ارتجاعی حاکم، بر هرآنچه که از ارتجاع و عقب‌ماندگی می‌روید، درود بر چنین شورشگری، درود بر چنین اشرف‌نشانی و درود بر چنین انتخاب‌گری مصمم و پایدار تا آخرین لحظه #FreeIran

مشاهده عکس در توییترمشاهده عکس در توییترمشاهده عکس در توییتر

۲۵۹

اطلاعات و حریم شخصی آگهی‌های توییتر
۲۴۴ نفر دارند درباره این صحبت می‌کنند

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

#مرجان پروازش را در اوج به کمال رساند. مراسم گرامیداشت مرجان هنرمند محبوب مردم #ایران– اشرف۳–خرداد۹۹

مشاهده عکس در توییترمشاهده عکس در توییترمشاهده عکس در توییتر

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

خوشا به سعادت انسان‌هایی که آن‌چه را آرزو می‌کنند به آن دست پیدا می‌کنند و #مرجان از جمله این انسان‌ها بود #ایران

مشاهده عکس در توییتر

۱۲۵

اطلاعات و حریم شخصی آگهی‌های توییتر
۱۲۷ نفر دارند درباره این صحبت می‌کنند