فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار: زمان برخاستن است زمان شورش و قیام و درهم‌شکستن زنجیرها و زندانهاست

  • 1399/02/28

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن

اصفهان – کانون شورشی ۵۸۰

تهاجم به بنیاد غارت و فساد موسوم به بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان

فعالیت کانون شورشی ۵۸۰در اصفهان-۲۸ اردیبهشت

اصفهان – کانون شورشی ۶۱۰

آتش زدن درب بسیج ضدمردمی

فعالیت کانون شورشی ۶۱۰در اصفهان-۲۸ اردیبهشت

اصفهان- کانون شورشی ۹۳۰

به جوانان دلیر میهن: مراکز بسیج و سپاه ضدمردمی باید درهم کوبیده شود / زمان برخاستن است زمان شورش و قیام و درهم‌شکستن زنجیرها و زندانهاست.

تهران

مسعود رجوی: فرزندان ایران به کرونای ولایت تسلیم نمی‌شوند، سکوت و سکون و خاموشی نمی‌پذیرند.

رشت

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به‌سوی شورش و قیام

همدان

مرگ بر خامنه‌ای، درود بر مسعود رجوی

اهواز

کرونای ولایت عامل قتل ملت

گیلان

خامنه‌ای سرنگون، ولایتش واژگون