پاسدار فتوحی: اشغال کردن مهران همان و لرزیدن دل ولی امر همان!

  • 1399/02/19

نبرد پیروزمند چلچراغ و فتح شهر مهران

نبرد پیروزمند چلچراغ و فتح شهر مهران

پاسدار فتوحی:

«خمینی در جماران فرمانده سپاه را خواسته بود و گفته بود چه شد مهران؟

شروع کردند جنجال «امروز مهران فردا تهران»، خمینی چند بار پرسید قصه مهران چی هست که این‌قدر جنجال می‌کنند؟

حالا فشار روانی جوری بود که رهبر را دغدغه‌مند کرده بود».

فتوحی: «… منطقه مهران برای سومین بار اشغال کرد، اشغال کردن همان و لرزیدن دل ولی همان، آنموقع حضرت امام در جماران وقتی جنجال تبلیغاتی شدید رادیوهای بیگانه و رسانه‌ها را رصد می‌کرد فرمانده وقت سپاه را خواسته بود و گفته بود چه شد مهران؟ یک جورهایی چه شد مهران؟ آنطرف چه خبر بود؟ شروع کرد جنجال امروز مهران فردا تهران».

فتوحی: «با این به‌اصطلاح تحلیل و فرایند که جای حساسی دست گذاشته بود گرفته بود و قابل مانور بود و تبلیغ هم می‌کرد از آنطرف هم ما سرازیر شدیم به سمت گرمای شدید تابستان… سه جبهه دیگر هم ما درگیر بودیم حالا فشار روانی هم که جوری که دیگه رهبر انقلاب را دغدغه‌مند کرده بود».

مجری: «‌یعنی امام چند بار پرسیده بودند که مهران چی شد؟»

فتوحی: «آره که قصه مهران چی هست که این‌قدر دارند رویش جنجال می‌کنند». (تلویزیون شبکه ۳ رژیم ۱۸ اردیبهشت۹۹)