مورگان اورتگاس: ماهان ایر از تروریسم حمایت می کند

  • 1399/02/20

مورگان اورتگاس

مورگان اورتگاس

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجة آمریکا در توئیتی در حساب کاربری خود درباره شرکت ماهان ایر رژیم ایران گفت: نسبت به شرکت ماهان ایر تکثیر کننده تسلیحات کشتار جمعی عمیقا آزرده و ناراحت هستیم. شرکتی که از تروریسم و رژیم مادورو حمایت می‌کند و همچنین بنا به گزارشات، نگرانیهای خدمه هوایی را نادیده می گیرد و کرونا را گسترش می دهد.
وی خطاب به کشورهای دیگر افزود: با نپذیرفتن ماهان ایر خود را از خطر شیوع کرونا و ریسک تحریمها حفظ کنید.