تأکید برایان هوک بر تهدید رژیم ایران

  • 1399/02/20

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران در مصاحبه با سی ان بی سی جمعه ۱۹ اردیبهشت گفت: آمریکا به امنیت متحدان خود در خلیج فارس متعهد است و با وجود بیرون کشیدن سیستمهای پاتریوت موضع آمریکا تغییری نکرده است.

وی که با سی ان بی سی مصاحبه می کرد افزود: بیرون کشیدن سیستمهای پاتریوت به این معنی نیست که رژیم ایران دیگر یک تهدید نیست بلکه سطح نیروها بستگی به شرایط ممکن است افزایش و یا کاهش یابد، اما ماموریت ما فرقی نمی کند.