عضو مجلس ارتجاع: مبادا مقابل شورش گرسنگان غافلگیر شویم

  • 1399/02/18

عکس از آرشیو

عکس از آرشیو

غلامرضا حیدری عضو مجلس ارتجاع وحشت خود را از شورش گرسنگان نشان داد و در روزنامه حکومتی آرمان پنجشنبه ۱۸اردیبهشت نوشت: تجربه نشان داده قدرتهای نظامی به صرف اتکا به توانمندی نظامی خود قادر به میدانداری نخواهند بود. ما اتحاد جماهیر شوروی را داشتیم. همین امروز کره شمالی را می‌بینیم که کشوری هسته‌یی است اما نان ندارد.

بنابراین لازم است نگاه‌مان را تغییر دهیم. باید عموم مردم را در نظر بگیریم و به سلایق همه توجه کنیم. همگی باید توجه داشته باشیم که مبادا مقابل شورش گرسنگان غافلگیر شویم.