پیام سخنگوی مجاهدین به جوانان غیرتمند افغانستان

  • 1399/02/15

پیام سخنگوی مجاهدین به جوانان غيرتمند افغانستان

پیام سخنگوی مجاهدین به جوانان غيرتمند افغانستان

۱۵اردیبهشت۹۹

پیام سخنگوی مجاهدین به جوانان غیرتمند افغانستان:

در پاسخ به کشتار افغانهای بی‌پناه و بی‌گناه و ریختن آنها به رودخانه توسط رژیم آخوندها و پاسداران باید با مهره‌ها و سرکردگان و مزدوران این رژیم در داخل خاک افغانستان مقابله و جبران کرد. آنها باید کیفر ببینند.

روح شهیدان افغان از این طریق آرامش می‌گیرد و مردم افغانستان این‌چنین دلشاد می‌شوند.

در برابر جور و ستم آخوندهای حاکم بر ایران به جوانان شورشگر و انقلابی در عراق و لبنان بپیوندید.