ولید جنبلاط: ما دخالت رژیم ایران را رد می‌کنیم

  • 1399/02/15

ولید جنبلاط رئیس حزب پیشرو لبنان

ولید جنبلاط رئیس حزب پیشرو لبنان

ولید جنبلاط رئیس حزب پیشرو لبنان ۱۵اردیبهشت طی مصاحبه‌یی گفت: «ما به سوریه و عراق شدن نه می‌گوییم ما دخالت رژیم ایران را رد می‌کنیم.»

وی افزود: «ما لبنان جدید که یک استان از سوریه یا ایران یا بین این دو مشترک باشد را نمی‌خواهیم. برای این هم، به‌طور صلح‌آمیز و دموکراتیک می‌جنگیم این یک جنگ مشروع است. ما حق داریم حقوقمان را به‌طور صلح‌آمیز و دموکراتیک طلب کنیم. لبنان غنی است اما به‌غارت رفته است.»