فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار، ارتش گرسنگان پیش به‌سوی شورش و قیام

  • 1399/02/14
تهاجم به پایگاه بسیج ضدمردمی در شهریار
تهاجم به پایگاه بسیج ضدمردمی در شهریار

شهریار- کانون شورشی۲۰۰

تهاجم به پایگاه بسیج ضدمردمی

شیراز – کانون شورشی۵۴۲

آتش زدن تابلوی بسیج ضدمردمی

تهران – کانون شورشی۸۹۰

مریم رجوی: مردم ایران بر ویروس کرونا و ولایت برمی شورند و پیروز می‌شوند.

مسعود رجوی: این است انتخاب فرزندان دلیر ایران خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون.

شیراز

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به‌سوی شورش و قیام.

بهبهان

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به‌سوی شورش و قیام.

نیشابور

از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا.

تهران

مسعود رجوی: تنها جواب شیخ، آتش آتش شعله برکش، شورش ادامه دارد و این قیامی است تا پیروزی.

کرج

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به‌سوی شورش و قیام.

تهران

‌کرونای ولایت عامل قتل ملت.

تهران

ملت گدایی می‌کند آخوند خدایی می‌کند – درود بر رجوی.

چابکسر

مرگ بر خامنه‌ای.