تغییر واحد پول رسمی از ریال به تومان و حذف ۴صفر

  • 1399/02/15

تغییر واحد پول رسمی از ریال به تومان و حذف ۴صفر از واحد پول

تغییر واحد پول رسمی از ریال به تومان و حذف ۴صفر از واحد پول

مجلس ارتجاع لایحه تغییر واحد پول رسمی از ریال به تومان و حذف ۴صفر از واحد پول را به تصویب رساند. بر اساس این لایحه واحد پول رسمی تومان و هر یک تومان جدید معادل هزار تومان قدیم یا ده‌هزار ریال قبلی خواهد بود.

این لایحه از طرف بانک مرکزی رژیم پیشنهاد شده بود و در مرداد ماه گذشته به تصویب دولت روحانی رسید و پس از ده ماه مسکوت ماندن، دوشنبه ۱۵اردیبهشت با فوریت در دستور کار مجلس آخوندی قرار گرفت و کلیات و جزئیات آن تصویب شد.

مجلس ارتجاع ۲سال به بانک مرکزی رژیم فرصت داده است تا اسکناسهای قدیمی را از دور خارج کند و در این دو سال به‌طور موازی واحدهای ریال و تومان در مراودات پولی جریان خواهند داشت.

حذف چهار صفر از پول رسمی اقدامی ناگزیر و پیآمد سقوط آسانسوری ارزش ریال و ورشکستگی نظام ولایت فقیه است، که از چند سال پیش مطرح و موضوع جنگ‌وجدال باندهای حکومتی بود.

بانک مرکزی رژیم هنگام ارائه این پیشنهاد به دولت و سپس مجلس آخوندی گفته بود: تورم انباشته ۴دهه اخیرِ اقتصاد کشور، موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است. این واقعیت در کنار محدودیت‌هایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده است.

بهمنی عضو مجلس ارتجاع در مورد تصویب این لایحه تأکید کرد که تحلیل تورم در ۵۰سال گذشته که ۴۰سال آن در حاکمیت رژیم آخوندی بوده است نشان می‌دهد «قیمتها ۳۶۰۰برابر رشد» کرده‌اند. او گفت در همین مدت اسکناس رسمی ۵۰برابر افزایش داشته است.

در مرداد گذشته کارشناسان رژیم از هر دو باند حاکمیت، طرح حذف چهار صفر از پول رسمی را اقدامی برای «حساسیت زدایی از اختلاس‌ها» و «پاک کردن صورت مسأله عوامل تورم و رکود» توصیف کرده و نوشتند:

«سیاســت برداشتن صفر از ریال در ایران، بدون بــه راه‌انداختن سیاست‌های ساختاری برای برپاداشت اقتصاد بازارمحور سودی نخواهد داشت»و«رفرم پولی وقتی باید انجام شود که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و در اقتصاد پرنوسان که ارزش پول ملی هم ثبات ندارد، نمی‌توان این کار را کرد»