تجمع اعتراضی جمعی از شالیکاران بابل و اعتصاب رانندگان نیسان باری در دامغان

  • 1399/02/14

بابل - تجمع جمعی از شالیکاران بخش بندپی

بابل – تجمع جمعی از شالیکاران بخش بندپی

تجمع اعتراضی شالیکاران بخش بندپی بابل

روز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ۹۹ جمعی از شالیکاران در اعتراض به کمی سهمیه گازوییل مقابل بخشداری بندپی بابل تجمع کردند و ترأکتورهای خودشان را به نشانه اعتراض در مقابل همین محل پارک کردند.

قیام

اعتصاب رانندگان نیسان باری در دامغان

روز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ۹۹، رانندگان نیسان باری در اعتراض به تعیین‌تکلیف نشدن میزان دستمزدهایشان و هم‌چنین شرایط کاری سخت دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.