اعتصاب مجدد ۳هزار و ۵۰۰تن از کارگران معدن زغال سنگ کرمان

  • 1399/02/15

اعتصاب ۳هزار و ۵۰۰تن از کارگران معدن زغال سنگ کرمان

اعتصاب ۳هزار و ۵۰۰تن از کارگران معدن زغال سنگ کرمان

۳هزار و ۵۰۰تن از کارگران شرکت زغال‌سنگ کرمان در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت بار دیگر دست از کار کشیدند.

کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با شغل و سابقه کار و پرداخت دیگر مزایای شغلی خود شدند.

به گفته کارگران اعتصاب کننده پس از برگزاری تجمع اول ، کارگزاران رژیم وعده دادند تا ۱۰اردیبهشت به مشکلات کارگران رسیدگی می‌کنند. ولی تاکنون محقق نشده است.

قیام