اعتراف معاون وزارت ارشاد رژیم به پربیننده بودن خبرهای مجاهدین

  • 1399/02/14

فعالیت های  خبری مجاهدین

فعالیت های خبری مجاهدین

خدادادی معاون وزارت ارشاد آخوندها از افشاگریهای مجاهدین در مورد پنهان‌کاریها و سیاست‌های مجرمانه رژیم آخوندی در فاجعه کرونا فریاد و فغان سرداد و گفت: «رسانه‌هایی در خارج از کشور قرار دارند که کارشان فقط ایجاد تقابل است….در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی از جمله آلبانی (مجاهدین) حضور دارند، رسانه و حتی تلویزیون دارند و اخبارشان را هم مردم می‌بینند. نوع خبرهایی که اعلام می‌کنند نیز مردم می‌بینند».

وی که با خبرگزاری سپاه پاسداران مصاحبه می‌کرد افزود: «چرا وقتی پزشکان در ایران اعلام می‌کنند که تعداد مرگ در ایران بر اساس عدد مشخصی است، این رسانه‌ها اصرار دارند که ۵برابر آن عدد را اعلام کنند؟ چرا خبر بد از نگاه آنها خبر خوب است؟ چرا هیچ نقطه قوت و موفقیت و کار خوبی را در ایران نمی‌بینند؟ می‌گردند با ذره‌بین تا یک مشکل و موضوعی را پیدا کنند که از طریق آن بر ما بتازند».