اعتراف به وضعیت آشفته در شرایط کرونا

  • 1399/02/15

مجلس ارتجاع

مجلس ارتجاع

آخوند تقوی، عضو جدیدمجلس ارتجاع به شرایط آشفته نظام آخوندی دوشنبه ۱۵اردیبهشت اعتراف کرد و گفت: «اکنون فضای کشور با توجه به مشکلات پیش آمده در پی شیوع ویروس کرونا، و مشکلات دولت کمی آشفته است.

لذا باید تمامی عوامل را در نظر گرفت و با راهبردی درست حرکت کرد، چرا که جامعه کنونی دیگر کشش برخی حرکات را ندارد و این کنش‌ها تنها مردم را ناراحت‌تر از گذشته می‌کند. تفرقه آتشی است که اگر به جان جامعه بیفتد به‌طور حتم ریشه‌های نظام را نابود خواهد کرد».(رسالت ۱۵اردیبهشت)