کنترل بیمارستان سینا در دست عناصر سپاه پاسداران – گزارش مردمی

  • 1399/02/13

بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

گزارشی از کارکنان بیمارستان سینای تهران

با عادی اعلام کردن مجرمانه شرایط کرونا در ایران توسط رژیم، دیگر حتی قرنطینه و جداسازی در بیمارستانها ملغی شده است!

یکی از کارکنان بیمارستان سینا در تهران، در این باره شنبه ۱۳اردیبهشت گفت: «الان بخشنامه آمده که تمام بیماران کرونایی را در بخش بستری کنیم و دیگر جدا سازی نیست»!

وی افزود: «استفاده از تجهیزات هم برای پزشکان و پرستاران به حداقل رسیده است. عقیدتی سیاسی بیمارستان کنترل اوضاع را دست گرفته و هر کس اعتراضی کند اخراج می‌شود. در این یک هفته گذشته ۱۰نفر در بیمارستان مبتلا شدند و در همین بیمارستان ۳۰نفر فوت شدند که فقط گواهی فوت ۱۰نفر بیمار کرونایی صادر شد.

عقیدتی سیاسی بیست و چهارساعته در بیمارستان مستقر است و اگر کسی با گوشی ارتباط داشته باشد، چک می‌کنند. اگر فیلم کسی فیلم بگیرد، سؤال و جواب و بازجویی می‌کنند و گوشی را می‌گیرند و بررسی می‌کنند. پرسنل بیمارستان هم برای این‌که گوشیشان را از دست ندهند، یا بدون گوشی سرکار می‌آیند یا گوشی را در طول شیفت کاری در نمی‌آوردند. الآن کنترل بیمارستان دست سپاه و عقیدتی سیاسی است».