وزیر نفت رژیم با دستور ترخیص ۲۰ دکل حفاری باعث بیکاری ۴۰۰۰نفر از پرسنل شد

  • 1399/02/13

بیژن زنگنه وزیر نفت رژیم ایران

بیژن زنگنه وزیر نفت رژیم ایران

به دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در روز شنبه ۱۳ اردیبهشت، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب موظف به ترخیص ٢٠ دکل حفاری شرکت حفاری ایران شده است. ترخیص این دکل‌ها باعث بیکاری مستقیم ۴هزار نفر از پرسنل این دکل‌ها خواهد شد.

هم‌چنین این اقدام به‌صورت غیرمستقیم اشتغال حدود ۱۰هزار نفر را به خطر می‌اندازد.

(سایت حکومتی اقتصاد آنلاین۱۳ اردیبهشت ۹۹)