گزارشگران بدون مرز نگران روزنامه نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه

  • 1
  • 399/02/12

گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز

سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) دولت ترکیه و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در ترکیه را به تضمین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی پناه‌جو و همیاری بایسته برای تسهیل دریافت اقامت در کشوری امن برای آنها فرا‌خواند.

بنا‌ به این گزارش که روز پنجشنبه ۱۱اردیبهشت منتشر شده است، این روزنامه‌نگاران با دیرکرد اداری بررسی پرونده‌هایشان از سوی ترکیه و کمیساریای پناهندگی و تهدیدهای رژیم ایران مواجه هستند. شیوع ویروس کرونا این نابسامانی را بیشتر کرده است.

آنها برای فرار از خشونت، بازداشت و محکوم شدن خودسرانه به زندان‌، ناگزیر به ترک ایران و به کشور همسایه ترکیه پناه آورده‌اند. این دوازده روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار هم‌اکنون در شرایطی بسیار دشواربه‌سر می‌برند. نزدیک به مرزهای ایران خود و خانواده‌هایشان قربانی آزارگری نهادهای امنیتی رژیم ایران هستند.