کن بلکول: رژیم ایران جهان را با مخفیکاری در مدیریت کرونا تهدید می‌کند

  • 1399/02/12

سفیر کن بلکول

سفیر کن بلکول

کن بلکول نماینده سابق آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد طی مقاله‌یی که در سی ان اس نیوز ۱۱اردیبهشت درج شده درباره پنهان‌کاریهای رژیم در آمار جان‌ باختگان کرونا نوشت:‌ «رژیم ایران به‌طور سیستماتیک مردم ایران و جامعه بین‌المللی را فریب داده است و جهان را با مخفیکاری در مدیریت کرونا تهدید می‌کند».

کن بلکول افزود: «برای جامعه بین‌المللی اذعان به ‌این واقعیات خیلی دیر است. اسناد مخفیکاری شده در این رابطه اولین بار توسط اپوزیسیون اصلی ایران یعنی مجاهدین خلق فاش گردید».