شعار بی‌شرف بی‌شرف خطاب به ماموران شهرداری در کرمانشاه

  • 1399/02/12

 حمله ماموران وحشی شهرداری در کرمانشاه  به دستفروشان

حمله ماموران وحشی شهرداری در کرمانشاه به دستفروشان

روز جمعه ۱۲اردیبهشت ۹۹ مزدوران شهرداری به بساط دستفروشی یک پیرزن در خیابان کمالوند حمله کردند. در جریان حمله ‌این مزدوران به پیرزن دستفروش در خیابان کمالوند شماری از جوانان در حمایت از پیرزن دستفروش شروع به شعار بی‌شرف بی‌شرف کردند.

مأموران رژیم بعد از تخریب بساط محقر پیرزن دستفروش سوار مینی‌بوس شده و به محل بعدی رفتند.

مطابق اخبار دریافتی طی چند روز گذشته مأموران وحشی شهرداری رژیم در دسته‌های ۱۵-۱۰ نفره به بهانه‌های مختلف به دستفروشان و مغازه‌داران حمله می‌کنند و اموال آنها را مصادره یا تخریب می‌کنند.

این مزدوران که معمولا افراد قوی هیکلی هستند با مینی‌بوس به محل مورد نظر برده می‌شوند و به‌طور ناگهانی شروع به حمله و ضرب ‌و شتم دستفروشان می‌کنند. هدف رژیم از اینکار ایجاد رعب و وحشت در مردم است.