فعالیت کانون‌های شورشی به‌مناسبت روز جهانی کارگر با شعار «عامل هر گرسنگی بیکاری، خامنه‌ای روحانی»!

  • 1399/02/10

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن به مناسبت روز جهانی کارگر

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن به مناسبت روز جهانی کارگر