عضو شورای شهر تهران: ۱۳هزار نفر را به خاک سپرده‌ایم

  • 1399/02/11

عضو شورای شهر تهران: ۱۳ هزار نفر را به خاک سپرده‌ایم

عضو شورای شهر تهران: ۱۳ هزار نفر را به خاک سپرده‌ایم

به‌دنبال پنهان‌کاریهای رژیم در آمار قربانیان فاجعه کرونا روزنامهٔ حکومتی همشهری ۱۱اردیبهشت نوشت:‌ محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران گفته است: «درباره تعداد فوتیهای تهران طی دوماهه گذشته ۱۳هزار نفر در اسفند ۹۸ و فروردین‌ماه در بهشت زهرا پذیرش شده‌اند».

همشهری اضافه کرد: «حق شناس گفته است در مورد این‌که چه تعداد از این آمار بر اساس کرونا بوده نظری نمی‌دهم نه این‌که برخی آمار را نداشته باشیم اما اعلام هم نمی‌کنیم، ستاد، این آمار را باید اعلام کند».

همشهری افزود: «مشکل اما اینجاست که سازمان بهشت زهرا آمار دوماهه گذشته را منتشر نمی‌کند و رئیس این سازمان هم حاضر به ارائه اطلاعات دقیق نیست. سازمان ثبت‌احوال ایران در اقدامی عجیب تاکنون آمار مرگ ایرانیان در زمستان سال گذشته و فروردین امسال را منتشر نکرده و پایگاه خبری این سازمان دیروز و تا لحظه تنظیم این گزارش غیرفعال بوده است».