حریرچی: دو الی سه طغیان دیگر بیماری در پیش رو خواهیم داشت

  • 1399/02/06

حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم

حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم

حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم پس از همهٔ پنهان‌کاریها روز ۶اردیبهشت ۹۹ در تلویزیون شبکه خبر رژیم گفت: به‌طور واضح عرض می‌کنم که تا کشف دارو و واکسن مؤثر علیه بیماری کرونا در اکثر کشورهای جهان حدود دو الی سه طغیان دیگر بیماری هم در طی یک سال آینده، یک سال و چند ماه آینده در پیش رو خواهیم داشت.

معاون وزارت بهداشت رژیم افزود: هر گونه غفلت فردی، هم خود فرد هم خانواده فرد را می‌تواند در معرض ابتلاء، ابتلاء شدید و مرگ و میر قرار بدهد. غفلت‌های فردی ممکن هست فجایع منطقه‌یی و ملی و جهانی را ایجاد کند.

از مردم عزیز مان درخواست می‌کنیم که حتی‌المقدور به شعار درخانه بمانیم و پرهیز از ترددهای غیرضروری وفادار بمانند.

حریرچی -تلویزیون شبکه خبر رژیم -۶ اردیبهشت ۹۹:

«اما تأکید می‌کنم در این شرایط که بازگشاییها و کاهش فاصله‌گذاریهای اجتماعی به‌صورت هوشمند و تدریجی انجام می‌گیرد هر گونه غفلتی می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیر و شدیدی را در پی خودش داشته باشد به‌طور واضح عرض می‌کنم که تا کشف دارو و واکسن مؤثر علیه بیماری کرونا در اکثر کشورهای جهان حدود دو الی سه طغیان دیگر بیماری هم در طی یک سال آینده، یک سال و چند ماه آینده در پیش رو خواهیم داشت، هر گونه غفلت فردی هم خود فرد هم خانواده فرد را می‌تواند در معرض ابتلا، ابتلاء شدید و مرگ و میر قرار بدهد و تعدد غفلتهای فردی ممکن هست فجایع منطقه‌یی و ملی و جهانی را ایجاد کند به همین خاطر از مردم عزیز مان درخواست می‌کنیم که حتی‌المقدور به شعار درخانه بمانیم و پرهیز از ترددهای غیرضروری وفادار بمانند».