مصطفی هاشمی طبا: نمایندگان مجلس فقط به‌گذران وقت مشغولند و طرح‌هایشان هم بازی با کلمات است

  • 1399/02/04

مصطفی هاشمی‌طبا

مصطفی هاشمی‌طبا

مصطفی هاشمی‌طبا از باند مغلوب رژیم به نقش نمایشی مجلس ارتجاع اعتراف کرد و گفت: «مجلس در موضعی نیست که بتواند در مورد مسائل مهم تصمیم بگیرد و از طریق این تصمیمات شرایط را عوض کند.»

وی افزود: «نمایندگان مجلس یازدهم فقط به گذران وقت مشغول می‌شوند و نهایتاً تذکر می‌دهند. حتی اگر در جهت تأثیرگذاری بر شرایط هم گامی بردارند و بخواهند طرحی ارائه بدهند، این طرح‌ها هم بازی با کلمات است و امکان عملی ندارد.» (روزنامه حکومتی آرمان ۴اردیبهشت ۹۹)