فرانسه پرتاب ماهوارهٔ نظامی توسط رژیم ایران را محکوم کرد

  • 1399/02/04

پرتاب ماهوارهٔ نظامی توسط رژیم ایران

پرتاب ماهوارهٔ نظامی توسط رژیم ایران

خبرگزاری رویترز به‌نقل از وزارت‌خارجه فرانسه نوشت: فرانسه روز پنجشنبه ۴اردیبهشت ۹۹ پرتاب ماهوارهٔ نظامی ایران به مدار زمین را محکوم کرد و گفت این عمل نقض قطعنامه شورای امنیت ملل ‌متحد است.

در بیانیهٔ وزارتخارجهٔ فرانسه آمده، فرانسه هم‌چنین از رژیم ایران خواست تا فوراً تمامی فعالیتی که در ارتباط با توسعهٔ و طراحی برنامه موشک بالستیک است و می‌تواند سلاح اتمی حمل کند را متوقف کند.

در این بیانیه آمده است «برنامه موشک بالستیک ایران یک نگرانی عمده برای امنیت منطقه و بین‌المللی است. این برنامه به بی‌ثبات کردن منطقه و تشدید تنش شدت می‌بخشد».