فعالیت کانون‌های شورشی وقیام در شهرها با به آتش کشیدن حوزه‌های جهل و جنایت و نمادهای رژیم

  • 1399/02/02

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

قم– حوزه جهل و جنایت -کانون شورشی ۳۲۱

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت تحت نام رضویه

اشتهارد (کرج) – کانون شورشی ۸۵۲

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت تحت نام حوزه علمیه اشتهارد

کرج – کانون شورشی ۴۰۲

به آتش کشیدن تصویر منحوس آخوند شیاد روحانی

تهران- کانون شورشی ۴۴۴

آتش زدن درب بسیج ضدمردمی

کرمان – کانون شورشی ۸۹۰

آتش زدن تابلو بسیج ضدمردمی

اراک – کانون شورشی ۷۴۱

آتش زدن تابلو بسیج ضدمردمی

شهر کرد – کانون شورشی ۱۴۵

تهاجم با آتش به بسیج ضدمردمی

شهر کرد – کانون شورشی ۶۶۶

آتش زدن درب پایگاه بسیج ضدمردمی تحت نام شهید رانیان

فسا(شیراز)- کانون شورشی ۵۲۰

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی

کرج – کانون شورشی ۲۳۰

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی

کرج – کانون شورشی ۴۲۹

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی

بهبهان

مسعود رجوی: ‌ سپاه پاسداران این دشمن ضدبشر باید درهم کوبیده شود

تهران

مریم رجوی: ‌ مردم و قیام‌کنندگان تصمیم گرفته‌اند سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی را واژگون کنند

مسعود رجوی: سپاه جهل و جنایت و بیت‌العنکبوت ولایت باید درهم کوبیده شود/ به جوانان دلیر میهن مراکز بسیج و سپاه ضدمردمی باید درهم کوبیده شود/ زنده باد آزادی درود بر رجوی

مریم رجوی: داراییهای بسرقت رفته مردم ایران در سپاه و بنیادهای تحت کنترل خامنه‌ای و آستان قدس باید از چنگ آخوندا بیرون بیاید

تهران

‌مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر سپاهی و بسیجی/ دورد بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر سپاه تروریست

یک نفر می‌گوید سپاه پاسداران بدون عاقبت سازمان تروریستی سپاه ارباب خائن‌ات خامنه‌ای در زباله‌دان تاریخ است دنیا بداند راه مردم ایران از رژیم جنایتکار جدا است و ما صلح و دوستی با تمام مردم دنیا را می‌خواهیم کانون شورشی۱۳۹

مسعود رجوی: ‌ سپاه پاسداران این دشمن ضدبشر باید درهم کوبیده شود

شوشتر

‌مسعود رجوی: سپاه جهل و جنایت باید درهم کوبیده و خلع‌سلاح و منحل شود/ سپاه جهل و جنایت عامل قتل ملت

مسعود رجوی: به جوانان بسیج و سپاه ضدمردمی باید درهم کوبیده شود

کاشان

‌درود بر رجوی سپاه پاسداران این دشمن ضدبشر باید درهم کوبیده شود خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون ویروس تویی خامنه‌ای عامل قتل ملت/‌سپاه جهل و جنایت باید درهم کوبیده و خلع سلاح و منحل شود مسعود رجوی

قم

‌نابود باد سپاه پاسداران عامل انتشار کرونا در ایران

دزفول

سپاه پاسداران این دشمن ضدبشر درهم کوبیده شود

قزوین

مسعود رجوی:‌ سپاه پاسداران این دشمن ضدبشر باید درهم کوبیده شود

همدان

‌سپاه جهل و جنایت باید درهم کوبیده و خلع‌سلاح و منحل شود/ سپاه عامل ویروس کرونا