عضو مجلس رژیم از حراج بیش از ۲۱میلیارد دلار در بودجه سال ۹۷ خبر داد

  • 1399/02/02

حاجی دلیگانی نماینده مجلس ارتجاع

حاجی دلیگانی نماینده مجلس ارتجاع

حاجی دلیگانی عضو مجلس رژیم از حراج بیش از ۲۱ میلیارد دلار در بودجه سال ۹۷ و سایر موارد فساد حکومتی خبر داد و خطاب به‌رئیس و هیأت‌رئیسه مجلس رژیم گفت: «اگر اوایل سال ۹۷ به تذکرات نمایندگان دلسوز گوش می‌دادید همان موقع جلوی حراج ۲۱ممیز سه دهم میلیارد دلار به‌قیمت هر دلار ۴۲۰۰تومان گرفته می‌شد.

آن زمان که داد زدیم این ارزها چرا به‌شرکت‌های کاغذی داده می‌شود که عمدتاً این شرکتها در سال ۹۶ ثبت شده و هیچ سابقه کار تجاری ندارند، توجه می‌شد این اتفاقات نمی‌افتاد و اکنون شاهد گزارش تخلف ۴.۸میلیارد دلاری نبودیم بله شماها هم بایستی پاسخگو باشید.

آقایان هیأت‌رئیسه اگر نوبت قبلی که در قانون بودجه یک ویرگول را حذف کردند با آمران و عاملان آن برخورد می‌کردید امروز مجدداً شاهد اتفاق تلخ دستبرد و دزدی به‌مصوبه قانون بودجه کشور در سال ۹۹ نبودیم که واژه«پرداختهای غیرمستقیم»را از جزء ۳بند الف تبصره ۲۱قانون بودجه حذف کنند که محمل قانونی دیگری برای نجومی بگیران باز شود.

آقای وزیر رفاه مردم نیازمند شده فعلی در دوران کرونا از ما سؤال می‌کنند مبالغی که مسئولان در صدا و سیما بیان می‌کنند به‌حساب افراد واریز شد چه کسانی هستند و چرا شفاف عمل نمی‌کنید؟» (رادیو فرهنگ رژیم۲ اردیبهشت۹۹)