تظاهرات در شهرهای مختلف عراق علیه شبه‌نظامیان رژیم ایران

  • 1399/02/03

تظاهرات در شهرهای مختلف عراق

تظاهرات در شهرهای مختلف عراق

قیام‌کنندگان عراقی در شهرهای ناصریه، نجف، بابل و سایر شهرهای به‌پاخاسته، در حمایت از قیام‌کنندگان در میدان خلانی و میدان تحریر بغداد تظاهرات کردند و علیه شبه‌نظامیان وابسته به‌رژیم ایران شعار دادند.

به گزارش تلویزیون الرافدین سه‌شنبه ۲اردیبهشت در حمله شبه‌نظامیان وابسته به‌رژیم ایران به‌ قیام‌کنندگان عراقی در میدان خلانی بغداد، دو تظاهر کننده کشته و دهها تن مجروح شدند.