گزارشی تکان‌دهنده از بیمارستان میلاد تهران: ۹۹درصد مراجعین مبتلا به بیماری کرونا هستند

  • 1399/02/02

بیمارستان میلاد تهران

بیمارستان میلاد تهران

بنا‌ به گزارش رسیده از یک شاهد عینی از بیمارستان میلاد تهران که روز دوشنبه ۱ اردیبهشت به‌دستمان رسیده آمده است: «بیماری کرونا خیلی بیشتر از قبل شده است. اما پرستاران بیمارستان اجازه ندارند جایی مطرح کنند که بیمار، کرونا دارد. جدیداً دو نفر از پرستاران را که به بیمار و نفر همراه گفته بوده است بیماری کرونا دارد، از بیمارستان اخراج کردند».

این هموطن نوشته است: «پرستاران توجیه شده‌اند که بگویند و ثبت کنند که آن بیمار سندرم حاد تنفسی دارد. دکتر بیمارستان را هم مجبور کردند همین را ثبت کند.

لباسهای مخصوص این کار را از پرستاران گرفتند و تحت عنوان این‌که نفر همراه بیمار می‌ترسد، گفتند با فرم عادی سر کار بایستی بیایید!

از بخش اورژانس بیمارستان میلاد قرار است ۷۰پرستار را اخراج کنند. می‌گویند می‌خواهیم بیمارستان را کوچک کنیم. برای همین تعدادی را می‌خواهند اخراج کنند. تابه‌حال ۳۵نفر از پرستاران بیمارستان به کرونا مبتلا شدند.

۹۹درصد مراجعین به بیمارستان مبتلا به بیماری کرونا هستند. وضعیت در اینجا روزبه‌روز بدتر می‌شود خیلی دردناک است».