غیظ و هراس رژیم از افشای کرونای ولایت توسط مجاهدین

  • 1399/02/02

تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار کرونای ولایت، عامل قتل ملت

تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار کرونای ولایت، عامل قتل ملت

سایت نما وابسته به باند فاشیستی مؤتلفه روز ۱ اردیبهشت از افشای کرونای ولایت توسط مجاهدین به سوزوگداز پرداخت و نوشت: «مجاهدین از اواخر بهمن فعالیت تبلیغاتی خود را علیه نظام شروع کردند، از صدور بیانیهٔ روزانه گرفته تا توئیت مریم رجوی و پخش فایل صوتی از مسعود رجوی به‌مناسبت سوء‌مدیریت در نظام تا به‌مخاطبان خود بگویند وضعیت در ایران بسیار وخیم است».

در ادامه مطلب آمده است: «مریم رجوی در ششم اسفند کرونا را همان تجربه هواپیمای اوکراینی در ابعاد کلان عنوان می‌کند و از پزشکان و پرستاران می‌خواهند برای خنثی کردن پنهان‌کاریهای نظام، اطلاعات خود را سریعاً در اختیار افکار عمومی بگذارند.

مجاهدین یک آرزو دارند و آن این است که در ایران اعتراض و اعتصاب سراسری شکل بگیرد و نتیجه آن فروپاشی نظام باشد».