زندگی معتادان در تونلهای زیر زمینی – صحنه‌های فجیع زندگی انسان‌ها تحت نظام ولایت

  • 1399/02/02

رسانه حکومتی همشهری ضمن درج کلیپی با عبارت، زندگی زیرزمینی به ابعاد جدیدی از فقر و اعتیاد تحت نظام ولایت آخوندی پرداخت.
این رسانه حکومتی نوشت:‌ «معتادان در زمین‌های متروکه شوش با کندن تونل پاتوق امنی برای مصرف مواد ساختند»