اعتراف حریرچی به اوجگیری مجدد ویروس کرونا در مازندران

  • 1399/02/02

ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت رژیم

ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت رژیم

ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت رژیم روز ۱ اردیبهشت به اوجگیری مجدد ویروس کرونا در مازندران اعتراف کرد و هشدار داد به این استان سفر نکنند. وی گفت:‌ به مازندران سفر نکنند چرا که مازندران در معرض خطر قرار دارد.

هشدار حریرچی در شرایطی است که آخوند روحانی پیش از این گفت ورود شهروندان به استانها آزاد است و نیروی انتظامی و مقام‌های استان نباید از ورود افراد جلوگیری کنند.