وزیر کشور رژیم: افزایش قیمت بنزین در آبانماه تصمیم نظام بود

  • 1399/02/01

رحمانی فضلی

رحمانی فضلی

رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم امروز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹ در رابطه با قیام آبان ۹۸ گفت: افزایش قیمت بنزین در آبانماه تصمیم نظام بود، بیش از صد شهر درگیر اعتراضات پس از گرانی بنزین شد. تا ساعت ۶.۵صبح هیچ اتفاقی نیفتاد اما اتفاقاتی که بعد افتاد نیازمند تحلیل مستقلی است.

رحمانی فضلی اول اردیبهشت ۹۹:

«واقعا افزایش قیمت بنزین یکی از مباحث و موضوعاتی بود که حداقل که در داخل کشور در تصمیمات جاهای مختلف تصمیم می‌گرفتند نمیگم مخالفت ولی نظرات متفاوت بود نظرات متفاوت بود از یک‌نرخی کردن و دو‌نرخی کردن و چند‌نرخی کردن پلکانی و غیره خیلی نظرات متفاوت بود ولی به‌هرحال وقتی کشور رسید به یک تصمیم که آن تصمیم را اجرا بکند ما به‌لحاظ همه ملاحظات امنیتی و انتظامی و اقتصادی که در داخل شورای امنیت داشتیم و نیروی انتظامی هم مرتب گزارشهای خودش را در این اثنا به ما داده بود ما نظرمان را به دولت و جاهایی که لازم بوده! دادیم نظرمان را.

با همه مسئولان به هرحال استانها و در کنار آن فرماندهان نیروی انتظامی دادستان همه بودند یک بار مرور کردیم و ساعت دوازده هم اجرا کردیم تا فردا ساعت ۵، ۶بعدازظهر هیچ اتفاقی هم در کشور نیفتد حالا اتفاقاتی که بعد افتاد نیازمند تحلیل مستقلی است. آنچه در میدان اتفاق میافتد بعد موضوعات و مسایل مختلفی وارد می‌شود که علی ایها حال الآن ما مواجه شدیم با بیش از ۱۰۰یا صد و خورده‌ای شهر که درگیر بودند و آن اتفاقاتی که افتاد».