هشدار آمریکا در مورد ضربه زدن به ۱۲۲ هدف شبه نظامیان در عراق

  • 1399/02/01

شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران

شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران

خبرگزاری فرانسه ۳۱فروردین گزارش داد: بعد از این‌که هفته‌ها از تبادل آتش گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت رژیم ایران در عراق با نیروهای آمریکا گذشته، دیگر درگیریی نبوده و رقبا گفته‌اند این ممکن است حاکی از آماده شدن برای یک تشدید وضعیت جدید باشد.

بنا‌ به این گزارش یک مقام عراقی گفت واشنگتن به ما گفته است در صورت کشته شدن آمریکایی‌های بیشتر، به ۱۲۲هدف شبه‌نظامیان در عراق ضربه خواهد زد.