هشدار به رژیم نسبت به انفجارهای اجتماعی در شرایط کنونی

  • 1399/01/31

کرونا در ایران

کرونا در ایران

یک استاد علوم انسانی دانشگاه تهران اعتراض های مردمی را پیش‌بینی کرد و در رسانه حکومتی آفتاب یزد ۳۱فررورین نوشت: «حدود دو ماه از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران می‌گذرد، طی این مدت مباحث بسیار فراوانی در رابطه با نحوه مواجهه و برخورد با این بیماری صورت گرفته، اما شاید مهم‌ترین تقاطع در این رابطه دوگانه ماندن در خانه برای حفظ سلامت خود و بیرون آمدن به‌منظور انجام فعالیت شغلی است.

باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و عدم دخالت در سبک زندگی مردم… اگر این کارها به درستی انجام شود می‌توانیم امیدوار باشیم… ولی در غیراین صورت جامعه به سوی انفجارهای مقطعی یا سراسری خواهد رفت.»

اعتراف به ناتوانی رژیم در کنترل کرونا و افزایش نارضایتی عمومی

 علی صوفی وزیر تعاون در دولت آخوند خاتمی هم به رژیم هشدار داد ودر روزنامه حکومتی ابتکار ۳۱فروردین گفت: «اگر شرایط کشور برای مهار و کنترل این ویروس خوب پیش نرود و وضعیت اقتصادی و معیشتی هم‌چنان نابسامان باشد نتیجه‌یی جز افزایش نارضایتی عمومی نخواهد داشت.»