فعالیت کانون‌های شورش و قیام در شهرهای کرمان، کرمانشاه، کرج، تهران، لاهیجان، اسلامشهر و اصفهان

  • 1399/01/30

فعالیت کانون های شورش و قیام در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورش و قیام در شهرهای میهن

کرمان – کانون شورشی ۶۰۰

تهاجم به حوزه جهل و جنایت موسوم به حوزه علمیه معصومیه

کرمانشاه –کانون شورشی ۲۸۰

به آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی

کرج -کانون شورشی ۴۳۳

آتش زدن بنر رژیم با عکس خامنه‌ای، خمینی و سلیمانی

تهران-کانون شورشی ۹۸۰

‌مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

‌مریم رجوی: تصمیم جنایتکارانه برای فرستادن مردم بر سر کار جنایت علیه بشریت است.

لاهیجان-کانون شورشی ۱۵۲

مسعود رجوی: جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است.

اسلامشهر

مریم رجوی: ما با کرونا و هیولای ولایت می‌جنگیم

‌مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

اصفهان

مریم رجوی: آخوندا ایران را نمی‌خواهند و ایران و ایرانی آخوندها را نمی‌خواهند/ جامعه ما هرگز فداکاری پرستاران و پزشکان ایرانی را از یاد نخواهد برد/ این‌بار کرونا عبای ملا را خواهد گرفت / بر عهده ماست که سرنوشت را به‌دست بگیریم/ ‌آخوندها بیشتر از این نمی‌توانند و نباید حکومت کنند/ زمان برخاستن است زمان شورش و قیام و درهم شکستن زنجیرها و زندان هاست / یاس و ناامیدی خواست آخوندهاست باید بر آن شورید.

مسعود رجوی: برای ملت بزرگ ایران سرنگونی استبداد دینی و دست‌یابی به‌آزادی و سعادت را آرزو می‌کنم.

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد ارتش آزادیبخش ملی

تهران

مسعود رجوی: این است انتخاب فرزندان ایران، خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون / درود بر رجوی

‌مریم رجوی: تصمیم جنایتکارانه خامنه‌ای و روحانی برای برگرداندن مردم بر سر کار خیانت بزرگی است.

اصفهان

جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است. ای خامنه‌ای ویروس.

دورود بر مسعود رجوی

کرج

جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است.

درود بر مسعود رجوی/ مرگ بر خامنه‌ای

اصفهان

خامنه‌ای سرنگون ولایت ش واژگونه / دورود بر مسعود رجوی