اعلام نام چهاردهمین شهید شورش در زندان سپیدار اهواز

  • 1399/01/31

چهاردهمین شهید شورش در زندان  سپیدار اهواز

چهاردهمین شهید شورش در زندان سپیدار اهواز

پس از گذشت ۲۰روز از شورش در زندان سپیدار اهواز، نام چهاردهمین شهید این شورش اعلام شد. امیر کریمی‌زاده متولد ۱۳۶۵ توسط پاسداران جنایتکار در روز ۱۱فروردین در جریان شورش زندانیان در زندان سپیدار اهواز به‌شهادت رسید.

یک هموطن اهوازی درباره وضعیت زندانیان در زندان سپیدار اهواز گفته است: «امیر کریمی‌زاده قبلاً به جرم سیاسی در زندان بود و آزاد شده بود. بعد از آزادی رفته بود خانه قاضی و اسلحه‌اش را گرفته بود و کتکش زده بود. به‌خاطر همین دوباره دستگیرش کردند».

وی درباره زندانی شورشی امیر کریمی‌زاده گفته است؛ «دلیرمردی بود، اهالی همه او را می شناختند و حرف زور قبول نمی‌کرد».

وی نوشته است: «خانواده این شهید چند روز متوالی جمع شده بودند که برای او مراسم بگیرند. اما نه اجازه خاکسپاری دادند و نه مراسم. در نتیجه بستگان پراکنده شده بودند.

روز۳۰فروردین قرار بود این شهید را تدفین کنند، مأموران رژیم نمی‌گذاشتند کسی نزدیک شود. فقط جنازه را به خانواده‌اش نشان دادند و گفتند فردا ۳۱فروردین تدفین می‌کنند».

این هموطن افزود: «در زندان سپیدار و شیبان جمعاً ۷۲نفر کشته شدند. این عدد را دقیق می‌گویم بیشتر است که کمتر نیست.