بازگشایی مشاغل در تهران و روانه کردن مردم به قربانگاه کرونا

  • 1399/01/30

ترافیک سنگین شهرها در میانه شیوع کرونا

ترافیک سنگین شهرها در میانه شیوع کرونا

در حالی که از روز شنبه ۳۰فروردین رژیم ضدبشری آخوندی رسماً طرح جنایتکارانه خامنه‌ای و روحانی برای بازگشایی مشاغل و روانه کردن مردم به قربانگاه کرونا که از ۲۳فروردین در استانها شروع شده بود، در تهران هم اجرایی شد، آخوند روحانی برای توجیه روانه کردن به قربا‌نگاه کرونا به زمینه‌سازی پرداخت و در جلسه روزانه ستاد موسوم به کرونا گفت: همکاری مردم با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند موجب کاهش روند گسترش بیماری در برخی استانها و ایجاد روند ثابت در دیگر استانها شده است.

این در حالیست که کارگزاران و حتی شماری از استانداران نسبت به وضعیت بحرانی شیوع کرونا و بی‌اثر بودن و غیرعملی بودن دعاوی مسخره موسوم به فاصله‌گذاری هوشمند هشدار می‌دهند.

درچنین شرایطی رئیس جمهور ولایت فقیه روز شنبه ۳۰فروردین گفت: این وضعیت بر اساس برآورد دستگاهها و کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا حاصل همراهی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط صاحبان کسب و کارها و کسبه در هفته گذشته بوده است. روحانی شیاد برای خالی نبودن عریضه به‌نحو متناقضی اضافه کرد: البته بر اساس آمار ذکر شده بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مردم ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به‌شکل مطلوبی به شعار «در خانه بمانیم» متعهد بوده و جز برای امور ضروری از خانه خارج نشدند.

روحانی افزود: دستگاههای ذیربط می‌توانند بر اساس این برآوردها در گام بعدی شرایط مدنظر برای بازگشایی فعالیت کسب و کارهای با ریسک متوسط را برای تصویب به ستاد مقابله با کرونا ارائه کنند.

رئیس‌جمهور ارتجاع هم‌چنین برای استمرار پروازهای شرکتهای هواپیمایی رژیم از جمله ماهان ایر متعلق به سپاه پاسداران به کشورهای دیگر که یکی از عوامل مؤثر در شیوع کرونا در ایران بوده نیز به زمینه‌سازی پرداخت و گفت باید در زمینه رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور یا اتباع بیگانه که سفر آنها ضروری است پروتکل‌های دقیق تعریف شود.. تا بر اساس آن رفت‌و‌آمدهای ضروری که غالباً مرتبط با تبادلات تجاری با سایر کشورها و همسایگان یا بازگشت ایرانیان بوده و برای کسانی است که ناگزیر از سفر به ایران هستند انجام شود و بتواند شرایط را با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای سفر به ایران مهیا کند.