فعالیت کانون‌های شورش و قیام در شهرهای لاهیجان، شهرکرد، کرمان، همدان، مشهد، اصفهان، تهران، قزوین و کرمانشاه

  • 1399/01/27

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

لاهیجان – کانون شورشی ۵۱۳

به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی

شهر کرد – کانون شورشی۴۱۱

به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی

کرمان – کانون شورشی ۴۱۲

به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی

همدان – کانون شورشی ۷۱۵

آتش زدن بنر رژیم

مشهد – کانون شورشی ۲۳۰

مسعود رجوی: فرزندان ایران به کرونای ولایت تسلیم نمی‌شوند

اصفهان – کانون شورشی ۶۵۰

مسعود رجوی: فرزندان ایران به کرونای ولایت تسلیم نمی‌شوند

مریم رجوی: آخوندها ایران را نمی‌خواهند و ایران و ایرانی هم آخوندها را نمی‌خواهند

تهران

مسعود رجوی: در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سر دهید ایران فریاد شعله‌ور است / ‌شوراهای مردمی باید خدمات و امکانات درمانی در هر محله را در کنترل بگیرند / برای مأموران و مزدوران دشمن در هر کوی و برزن کمین بگذارید

حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندای ضدبشر بیرون کشید / ‌خامنه‌ای سرنگون حکومتش واژگون

قزوین

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام / باید برشورید صد بار بیشتر جنگید و ایران را پس گرفت این است انتخاب فرزندان دلیر ایران

کرمانشاه

خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

مسعود رجوی: شورش، اتحاد و همدلی رمز سرنگونی ولایت کرونایی

خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید