تجمع و اعتراضات در شهرهای میهن – اعتراض کارگران و درگیری با مأموران نیروی انتظامی در امیدیه

  • 1399/01/27

تجمع و اعتراضات در شهرهای میهن

تجمع و اعتراضات در شهرهای میهن

اعتراض کارگران و درگیری با مأموران نیروی انتظامی در امیدیه

صبح روز چهارشنبه۲۷فروردین کارگران بومی شهر امیدیه به استخدام نفرات غیربومی در یک شرکت دولتی، اعتراض کردند و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی که قصد متفرق کردن آنها را داشتند، درگیر شدند.

  • ویدیو ی دیگری از اعتراض کارگران و درگیری با ماموران نیروی انتظامی در امیدیه

تجمع اعتراضی کارکنان عوارضی‌ قزوین برای دومین روز

کارکنان اخراجی عوارضی قزوین، برای دومین روز مقابل وزارت راه و شهرسازی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان خواستار استخدام رسمی خود شدند.

روز سه‌شنبه نیر کارکنان اخراجی عوارضی قزوین در همین محل تجمع اعتراضی برگزار کردند و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. در این درگیری چند تن از کارکنان اخراجی قزوین مجروح شدند

قزوین

تجمع اعتراضی کارکنان عوارضی قزوین

تجمع اعتراضی نانوایان در شهرهای مختلف

نانوایان در شهرهای رشت، یزد و زنجان، در اعتراض به‌گرانی قیمت آرد نسبت به‌نرخ نان و وضعیت معیشتی و پرداخت نشدن مطالباتشان دست به‌اعتراض زدند و اعلام کردند که قادر به‌تولید نان نیستند.

روز گذشته نیز جمعی از نانوایان یاسوج در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند. تجمع‌کنندگان پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید نان از قبیل آب، برق، بیمه، و اجاره بهای مغازه، ما دیگر با این قیمت توان تولید نان را نداریم».

نانوایی

تجمع اعتراضی نانوایان

تجمع اهالی روستای مالوجه و قزلجکند شهر قروه  

 اهالی روستای مالوجه و قزلجکنده قروه روز سه شنبه ۲۶ فروردین مقابل فرمانداری و دادگستری  و روز چهارشنبه ۲۷ فروردین مقابل دفتر  امام جمعه  شهر قروه نسبت به افزایش سرسام آور قیمت پوکه معدنی توسط معدن داران  و دست به یکی کردن معدن داران پوکه، برای خالی کردن جیب مردم و بیکار شدن حدود ۲۰۰۰ نفر از قبیل راننده های کامیون، تراکتور بیل، لودر، پوکه فروشان، باربری ها و … تجمع کردند.

اعتراض

تجمع اعتراضی اهالی روستای مالوجه …