جامعه پزشکی در بحرانی‌ترین شرایط قرار دارد

  • 1399/01/24

خستگی پرستاران اورژانس در اصفهان

خستگی پرستاران اورژانس در اصفهان

زالی رئیس ستاد حکومتی مقابله با کرونا به شرایط بحرانی جامعه پزشکی در روزنامه حکومتی ایسنا ۲۴فروردین اعتراف کرد و گفت: «در جنگی فرسایشی با این ویروس هستیم و این در حالی است که هنوز هم نمی‌دانیم تیم درمانی و بهداشتی تا چه زمانی در مقابله با این ویروس می‌توانند تاب بیاورند.

کادر درمان دچار فرسودگی، خستگی شده‌اند و حتی بسیاری جان خود را از دست داده‌اند، اگر در هفته‌های آینده شاهد پس لرزه‌های افزایش موارد ابتلا به کرونا شویم، تیم خسته و فرسوده درمان با شرایط متفاوت‌تری مواجه می‌شود.»