تجمع اعتراضی صاحبان مرغ‌فروشی‌های اسلام آباد غرب

  • 1399/01/24

تجمع اعتراضی صاحبان مرغ فروشی های اسلام آباد غرب

تجمع اعتراضی صاحبان مرغ فروشی های اسلام آباد غرب

یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ – بنا به گزارشهای دریافتی صاحبان مرغ فروشی‌های شهر اسلام‌آباد غرب در اعتراض به پلمپ کردن مغازه‌هایشان توسط دولت آخوند روحانی به بهانه نداشتن درآمد، در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

در شرایط شیوع ویروس کرونا که بیشتر مردم قدرت خرید ندارند، به جای کمک به کسبه کوچک مغازه‌هایشان را می بندد!