آزاد کردن ترددات بین‌شهری توسط آخوند روحانی، در شرایط جان‌باختن صدهانفر در روز

  • 1399/01/24

 آخوند روحانی

آخوند روحانی

آخوند روحانی طی سخنانی در تلویزیون رژیم ۲۴فروردین برای توجیه فرستادن مردم به‌کام کرونا، وقیحانه مدعی شد: در زمینهٔ کرونا وضع ما خوب است. وضع ما از نظر کرونا از خیلی از کشورهای اروپایی بهتر است.

وقتی می‌گوییم وضع ما در زمینهٔ کرونا از اروپا بهتر است، نمی‌دانید این ماهواره‌ها چه فضایی ایجاد می‌کنند. وی هم‌چنین بر پایان قرنطینه نسبتی در سراسر ایران به‌طور مجرمانه‌یی تأکید کرد و گفت:‌ از امروز همهٔ ترددات بین شهرها آزاد خواهد بود. بین استانها هم از روز اول اردیبهشت آزاد خواهد شد.