وحشت خامنه‌ای از خطر سرنگونی

  • 1399/01/22

خامنه‌ای به‌مناسبت نیمه شعبان ناگزیر به صحنه آمد و ضمن تأیید سیاست جنایتکارانه روانه کردن مردم بی‌دفاع به محیط‌های آلوده، وقیحانه از جهش تولید گفت تا مبادا مجبور شود ریالی از میلیاردها دلار ثروت مردم که در بنیادهای غارتگر تحت‌امر خودش غصب شده هزینه کند: «دو چیز فراموش نشود، یکی مسأله جهش و تولید است که این حیاتی است برای این کشور ما بایستی به هر قیمتی که هست مسأله تولید را دنبال کنیم».

خامنه‌ای که جان میلیونها انسان و مردمی که در خیابان‌ها پرپر می‌شوند برایش ارزشی ندارد وقیحانه افزود: «در دو جنگ جهانی میلیون‌ها نفر کشته شدند حالا در قضیه کرونا مثلا گفته می‌شود که مثلا تا حالا یک میلیون و چقدر در دنیا در سطح دنیا کشته شدند».

به همین علت مشکل کرونا را در مقایسه با مشکل امنیت نظامش اصلاً به حساب نمی‌آورد: «در مقایسه با بسیاری از مشکلات چیز کوچکی به‌حساب می‌آید».

رهبر مقاومت ایران در پاسخ به ولایت جنایتکار گفت:

خلیفه ارتجاع می‌گوید «‌‌جهش تولید»‌‌ برای رژیم حیاتی است

و بر آنست تا «‌‌به هر قیمتی که هست مسأله تولید»‌‌ را دنبال کند

قیمت آن «‌‌جهش»‌‌ در فرستادن امواج انسانی به کام مرگ مانند جنگ ضدمیهنی است

تولید و اقتصاد بهانه است هدف حفظ نظام از خطر قیام و سرنگونی است

می‌خواهد کرونا را در خدمت بقا و ضد سرنگونی بکار بگیرد

اما رژیم ولایت جان بدر نخواهد برد

اکنون بسیاری از مردم با نان خشک و آب ارتزاق می‌کنند

ارتش گرسنگان پیش به‌سوی شورش و قیام