ماجرای وام یک میلیونی

  • 1399/01/22

در شرایطی که دولتهای جهان با هدف غلبه بر شیوع ویروس کرونا رقابت تازه‌ای را در حمایت مالی از مردم و مشاغل مختلف آغاز کرده‌اند، کوه نظام ولایت در این رقابت موش زایید.

آخوند روحانی: «یک اعتبار یک میلیونی در اختیار اینها قرار می‌گیره… به‌تدریج از یارانه‌شون کم میشه».

یعنی تا ریال آخر همین یک میلیونی که معادل ۶۰دلار برای هر خانوار است را از همان صدقه یارانه کم می‌کنند.

خامنه‌ای هم در ۲۱فروردین ۹۹ اوج وقاحت همین صدقه یک میلیونی را، فکر و راه‌کار نظام برای قشرهای ضعیف توصیف کرد: «برای برخی از قشرهای ضعیف هم فکرهایی کردند».

و این‌چنین خامنه‌ای و روحانی، با مجبور کردن مردم به کار در محیط‌های آلوده، آنان را به سمت کوره‌های آدم‌سوزی کورنا هدایت می‌کنند.

این است کرونای کثیف و مرگ‌آفرین ولایت.